A- A A+

Aktualności

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie od początku 2017 r. roku zorganizowano dwa cykle szkoleń.

W dniach od 20 stycznia do 3 marca 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
Szkolenie prowadzone było na podstawie 38 godzinnego programu pn. "Szansa w Rodzinie”.
W szkoleniu brało udział ogólnie 6 osób; 4 osoby ustanowione wcześniej przez Sąd rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i wychowujące już dzieci, 2 osoby oczekujące na wydanie postanowień przez sąd opiekuńczy w sprawie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 6 dzieci.
Szkolenie ukończyło 5 osób i otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia.
Jedna osoba, ze względów usprawiedliwionych nie ukończyła szkolenia i jest w trakcie kontunuowania indywidualnej formy szkolenia.
Kandydaci, którzy ukończyli szkolenie posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

W dniach od 3 lutego do 4 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Szkolenie prowadzone było na podstawie programu: "Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego decyzją MPiPS Nr 8/2012/RZ z dnia 03.04.2012 r. w wymiarze 68 godzin.
W szkoleniu brało udział 14 osób; 7 osób ustanowionych zostało wcześniej przez Sąd rodzinami zastępczymi i umieszczonych jest w nich 4 dzieci, 7 osób oczekuje na zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i na przyjęcie dzieci.
Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu w dniu 8 kwietnia 2017 r. odebrały świadectwa ukończenia szkolenia. Wszyscy kandydaci potwierdzili wolę uczestniczenia w kolejnych etapach kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

DrukujE-mail

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2017 ROKU

as.png

 

Po raz kolejny w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

 

Więcej informacji w zakładce Program "Aktywny samorząd"

DrukujE-mail

Konkurs „Seniorzy w akcji”

Zapraszamy do udziału w konkursie "Seniorzy w akcji".

Konkurs "Seniorzy w akcji" skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Promowane będą działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym.

"Seniorzy w akcji" (inkubator + dotacje) to ogólnopolski konkurs realizowany od 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tej pory zrealizowano 300 działań społeczno-kulturalnych w całej Polsce, w których udział wzięło ponad 10 000 osób.

Realizatorzy projektów wezmą udział w kreatywnych warsztatach i otrzymają dotację w wysokości do 12 tys. zł.

Nabór do konkursu trwa do 20 marca 2017 r.


Więcej informacji na stronie "Seniorzy w akcji"

DrukujE-mail

Projekt "Z bierności do aktywności"

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Z bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo. Wsparciem zostanie objęte 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenach wiejskich w województwie mazowieckim, przy czym minimum 80% grupy docelowej będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, minimum 10% osoby w wieku 50 lat i więcej oraz minimum 10% osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania
• Poradnictwo zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
• 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek. Zwrot przysługuje tylko w przypadku szkoleń grupowych, tj. Poradnictwo zawodowe i Szkolenia zawodowe – w przypadku wsparcia indywidualnego, będzie ono organizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników/Uczestniczek.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji na stronach Projektu „Z bierności do aktywności”

DrukujE-mail

Akademia Świadomego Rodzica w Fundacji EY

W imieniu Fundacji EY serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zastępczych do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica prowadzonej przez Fundację EY.

Akademia Świadomego Rodzica w Fundacji EY jest formą wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci.

 

 

 Więcej o Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY

 

DrukujE-mail

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Informujemy o rozpoczęciu eliminacji do 13. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogólnopolskiego konkursu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie.
Najlepsi z najlepszych, w czerwcu, zaśpiewają na krakowskim Rynku w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki, m.in.: Kasi Cerekwickiej, Ani Karwan, Piotra Kupichy i Marka Piekarczyka.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz młodzieży i dorosłych (powyżej 16. roku życia). Ze wszystkich osób, które, do 13 marca 2017 r., nadeślą zgłoszenie oraz nagraną przez siebie – na płytę dvd lub kasetę vhs – dowolną polską piosenkę,  jury wybierze 32 szczęśliwców.  Wystąpią oni w koncercie półfinałowym naszego Festiwalu, w warszawskich Łazienkach. 12 osób, które zaprezentują się najlepiej, otrzyma zaproszenie na warsztaty wokalne do Krakowa. Potem, na Rynku Głównym, walczyć będą o cenne nagrody. Przebieg festiwalowych zmagań relacjonować będzie telewizyjna „Dwójka”.     

Jak co roku najlepsi otrzymają Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia finansowe na rozwój talentu wokalnego.


Jeśli kochasz śpiewać, rozwijasz swoją pasję i nie wyobrażasz sobie życia bez muzyki, weź udział w ogólnopolskim konkursie!
 
Festiwal Zaczarowanej Piosenki to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizji Polskiej SA, realizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.
Festiwal opieką artystyczną otacza Irena Santor.  
Zgłoszenia do 13 marca 2017 r. pod adresem: Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Telewizja Polska SA, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa  

 

Więcej informacji: Festiwal Zaczarowanej Piosenki

DrukujE-mail

Informacja Oddziału Mazowieckiego PFRON

Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji programu Unii Europejskiej Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne uruchomiony został w Warszawie punkt konsultacyjny obsługiwany przez Stowarzyszenie Morena.

Stowarzyszenie Morena

adres punktu konsltacyjnego:

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

Adam Niemkiewicz

tel. 533319874, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Sikorski

tel. 515151800, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji o Programie Erasmus+

DrukujE-mail

Wolne miejsca w POW w Wyszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy w Wyszkowie informuje, że dysponujemy wolnymi miejscami interwencyjnymi i socjalizacyjnymi w nowo wybudowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Wyszków:

 

 

 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie, ul. Dworcowa 3A, 07-200 Wyszków (tel. 29 757 13 80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - 6 wolnych miejsc (stan na 22 lutego 2017 r.)
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie, ul. Dworcowa 3B, 07-200 Wyszków (tel. 29 757 13 80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - 4 wolne miejsca (stan na 22 lutego 2017 r.)

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi prowadzonych przez Powiat Wyszkowski wynoszą:
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3A, w wysokości 4 418,17 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 17/100), za miejsce interwencyjne 5 230,73 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 73/100);
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3B, w wysokości 4 418,17 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 17/100), za miejsce interwencyjne 5 230,73 zł (słownie pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 73/100).

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, tel. 29 742 85 22 wew. 15.


Link do strony internetowej z uroczystości otwarcia Domów

Galeria zdjęć

DrukujE-mail

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu "Razem dla Dziecka i Rodziny"

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie warsztatowe przeprowadzone przez Fundację Dziecko i Rodzina w ramach realizacji projektu pt. „Razem dla Dziecka i Rodziny” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych procedur współpracy pomiędzy instytucjami oraz instytucjami i organizacjami, jak również zwiększenie koordynacji działań na terenie powiatu wyszkowskiego w ramach realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Spotkanie poświęcone zostało takim zagadnieniom jak:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie dobrych praktyk wynikających ze świadczenia usług na rzecz wspierania rodzin;
 • sporządzenie katalogu usług świadczonych na terenie powiatu olsztyńskiego,
 • sporządzenie katalogu potrzeb systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • wypracowanie procedur współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami w celu zwiększenia koordynacji działań na rzecz wspierania rodzin.

 

Więcej informacji: Fundacja Dziecko i Rodzina 

DrukujE-mail

Projekt "Bliżej rynku pracy"

W imieniu Fundacji Edukacji Nowoczesnej przypominamy o rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. Do projektu mogą zgłaszać się osoby dorosłe, nieaktywne zawodowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

 

Link do ogłoszenia: Projekt "Bliżej rynku pracy"

W ramach projektu oferowane są:

 • specjalistyczne doradztwo zawodowe
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
 • trening pracy
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
 • szkolenia zawodowe

 

Zapewnione są ponadto :

 • stypendia stażowe
 • wyżywienie podczas zajęć grupowych
 • materiały szkoleniowe

 

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Projekt "Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności"

PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt współfinansowany ze środków publicznych pn."Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności".

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 34 (17K, 17M) młodych osób w wieku 15-29 lat opuszczających pieczę zastępczą z terenu woj. mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie Projektu oraz na plakacie dostępnym poniżej.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

KOMUNIKAT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki w dniu 23 listopada skierował do Starosty Powiatu Wyszkowskiego zaproszenie do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2017r.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Zarząd PFRON w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”

W powyższym dokumencie podano:
1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osob niepełnosprawnych.

2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:


a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;


4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6) w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 15 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.
Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. w Oddziale Mazowieckim PFRON ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami i na stronie głównej PFRON w komunikatach.
W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają pracownicy Oddziału Mazowieckiego PFRON:
Pani Beata Noceń, tel.: 22 311 83 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Hanna Rogowska, tel.: 22 311 83 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DrukujE-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2016

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalną pracę na rzecz drugiego człowieka.
 
Wszystkim Państwu niosącym pomoc osobom potrzebującym życzymy siły i pogodnego serca oraz zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko wiedzy i niezwykłych umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkich słabości. Niech praca daje Państwu jak najwięcej radości, ludzkiej wdzięczności i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka.
 
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
 
 

DrukujE-mail

Rekrutacja do projektu "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej ogłosiła rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON.

Do projektu mogą zgłaszać się dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

 

Czytaj dalej

DrukujE-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif