Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Życzenia z okacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z większych darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej opiece nad dziećmi.

Życzymy wielu sił, zrozumienia i wytrwałości w wypełnianiu tej niezwykłej misji, jaką jest rodzicielstwo zastępcze oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych radosnych chwil. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 

Drukuj E-mail

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Już po raz siedemnasty w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” została wręczona Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Wyróżnienia przyznawane są osobom, organizacjom, podmiotom za wkład na rzecz rozwoju i promocję Powiatu w następujących kategoriach: pomoc społeczna, rozwój gospodarczy powiatu, kultura, kultura fizyczna i sport. W tegorocznej edycji na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kategorii pomoc społeczna I miejsce otrzymała Siostra Cecylia Lewandowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.


Gratulujemy!

Relacja z uroczystości

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanym w 2019 r.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego.

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2018

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ofiarną i ciężką pracę, wytrwałość, wyrozumiałość i ogromne serce oraz gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym.
Pracownik socjalny to zawód, misja i powołanie. To także wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.
W tym uroczystym dniu przyjmijcie Państwo życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.


Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 

Drukuj E-mail

Wyróżnienia „Zawsze pomocni”

W dniach 7-8 listopada 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało Konferencję pn. „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączoną z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.
Podczas Konferencji wręczono wyróżnienia „Zawsze pomocni” za szczególne zaangażowanie w działanie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ulegającym różnego rodzaju dysfunkcjom. Wyróżnione osoby i instytucje z terenu województwa mazowieckiego przyczyniły się do zwiększenia liczby, zakresu i jakości działań oraz świadczonych usług na rzecz dziecka i rodziny w środowisku lokalnym. Wśród uhonorowanych osób wyróżnienie „Zawsze pomocni” otrzymała Agnieszka Kacperska specjalista pracy socjalnej PCPR w Wyszkowie.
Krystyna Kurowska Dyrektor PCPR odebrała Wyróżnienie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
Podczas Konferencji odbył się także panel dyskusyjny na temat kondycji usług i służb społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na Mazowszu, z udziałem prof. dr hab. Mirosława Grewińskiego, przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i mazowieckich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Drukuj E-mail

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - domy pomocy społecznej

Uchwałą Nr 218/729/2018 z dnia 30 października 2018 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wyszkowskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2019 – 2023.

  • Uchwała Nr 218/729/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wyszkowskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2019 – 2023.

Drukuj E-mail

Wizyta studyjna w PCPR w Wyszkowie

W dniu 3 października w powiecie wyszkowskim na zaproszenie Fundacji Solidarności Międzynarodowej gościła grupa ukraińskich samorządowców, w tym przedstawicieli połączonych gromad oraz przedstawiciel Ministerstwa Polityki Socjalnej Ukrainy, a także Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego (Асоціація об'єднаних територіальних громад). Wizyta ukraińskiej delegacji była częścią wizyty studyjnej dotyczącej pomocy społecznej, którą zorganizowała Fundacja Solidarności Międzynarodowej w województwie mazowieckim. Fundacja działając na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych od kilku lat aktywnie wspiera reformy decentralizacyjne na Ukrainie. Jednym z elementów reformy jest decentralizacja systemu opieki społecznej. W wyniku reformy nowe połączone ukraińskie gminy (gromady) przejmują uprawnienia w tym zakresie wzorując się na różnych doświadczeniach, w tym na polskim modelu. Dla wsparcia tej reformy zostały zorganizowane wizyty studyjne ukraińskich samorządowców w Polsce.

W powiecie wyszkowskim zaszczyt goszczenia delegacji ukraińskich samorządowców miało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, które przygotowało wizytę we współpracy ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, które prowadzą zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu.

W gościnnych progach Bursy Szkolnej CEZiU "Kopernik" ukraińskich gości powitał Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Pan Starosta w skrócie przedstawił Powiat Wyszkowski oraz zapoznał przybyłych gości z zadaniami pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu. Następnie głos zabrała Pani Krystyna Kurowska Dyretor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, która przedstawiła doświadczenia związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej na szczeblu powiatu, w szczególności z: funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, pomocą osobom niepełnosprawnym, działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie zakończyły pytania ukraińskich gości, po których delegacja zwiedziła Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez PSOUU Koło w Wyszkowie oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie.

Dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Kalinowskiej oraz pracownikom Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie za pomoc w organizacji wizyty studyjnej.

Drukuj E-mail

Zmiana adresu email PCPR w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie adres e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Od dnia 18.09.2018 r. korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Komunikat

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowe usługi służące komunikacji dla osób niesłyszących i mających problemy z mówieniem poprzez:

1) telefon (smartfon) z zainstalowaną ze strony www.pobierz.migam.org bezpłatną, mobilną aplikacją do kontaktów w Oddziałach PFRON, w tym w Oddziale Mazowieckim z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 19/25,
2) komputer z kamerą łącząc się za pomocą strony internetowej www.pfron.org.pl/migam z infolinią PFRON,
3) wideofon w biurze PFRON w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.


Prezentacja usługi dostępna jest w załącznikach do komunikatu oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Załączniki:

Drukuj E-mail

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

pfron logo

program finansowany ze środków PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.
Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

a) działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu opisanym w rozdz. IV programu oraz zakresem pomocy wymienionym w rozdziale VIII programu,
b) niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.


Beneficjentami programu są:

a) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
b) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076), z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 5 lipca 2018 roku (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w PCPR w Wyszkowie, w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w zakładce „Formularze i druki do pobrania”.

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane będą od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r., w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/ oraz w siedzibie PCPR, ul. Świętojańska 82A, 07-202 Wyszków lub pod nr. tel. (29) 74 285 22.

Drukuj E-mail

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018

Od jedenastu lat, w dniu 30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Rodzinne świętowanie w Powiecie Wyszkowskim zorganizowane zostało w dniu 8 czerwca.
"Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018” odbywał się pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Współorganizatorami uroczystości Było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Rodziny Zastępcze i Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Uroczystość odbyła się w gościnnych ogrodach Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
W tym uroczystym Dniu, Rodziny Zastępcze otrzymały gratulacje, życzenia i wyrazy szacunku za podarowanie dzieciom szansy i możliwości dorastania w pełnym zrozumienia i miłości domu.
Serdeczne życzenia złożyła Rodzinom Zastępczym Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i przybyli na uroczystość Goście: Pan Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pan Marian Krupiński - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił Ksiądz Kanonik Paweł Stachecki, Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku.
Obchody uświetniły występy: Klubu Seniora w Brańszczyku, Koła Gospodyń Wiejskich w Zabrodziu, Młodzieżowej Orkiestry Darmanista w Brańszczyku. Dzieci miały możliwość spędzenia czasu w sposób aktywny dzięki animatorom Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.
W tym roku uroczyste świętowanie miało charakter rodzinnego pikniku, wspólnego biesiadowania i grillowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Rodziny Zastępcze dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że impreza miała szczególnie piękny i uroczysty charakter.

Drukuj E-mail

Życzenia z okacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Z okazji szczególnego Święta „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” Rodzicom Zastępczym składamy podziękowania za oddanie się drugiemu, małemu człowiekowi.

Decyzja o zostaniu Rodzicem Zastępczym nie jest prosta. Trzeba pokonać wiele barier. Musimy wiedzieć, że oddajemy dziecku siebie przez 24 godziny na dobę, jesteśmy z nim w chwilach zarówno ciężkich, jak i tych radosnych.

Opieka zastępcza jest prawdziwą misją. Nie jest łatwa, lecz daje ogromne poczucie spełnienia i satysfakcji. To ważne, aby dziecku dać nadzieję na przyszłość, możliwość przebywania w otoczeniu pełnym ciepła, akceptacji, szacunku. 

Rodziny Zastępcze otwierają szansę przed dziećmi, dając im możliwość dorastania w pełnym zrozumienia, spełnienia i miłości domu, co jest konieczne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

Są też radosne wydarzenia, satysfakcja, gdy dziecko wygrywa z losem, staje się wartościowym i szczęśliwym człowiekiem. To jest najważniejsze.

Rodzina Zastępcza, to nie tylko sentymentalne uczucia, to również ogromna siła ludzkiej woli, prawości charakteru, to trud, a niekiedy wyrzeczenie dla tych, których kocha się najbardziej, dzieci.

Wszystkim Rodzinom Zastępczym życzymy zdrowia, radości, satysfakcji i pomyślności. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 

Drukuj E-mail

Program „Stypendia Pomostowe”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o rozpoczęciu XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. 

Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które wypłacane będą przez 10 miesięcy.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalna w 2018 roku i którzy spełnia łącznie następujące kryteria:
– zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
– są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendiapomostowe.pl;
– pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2018/2019 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie dostępna od dnia 02 lipca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 24 sierpnia 2018 r. na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Więcej informacji na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Drukuj E-mail

Projekt „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących”

Informujemy, że Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu mającego na celu wspieranie osób niewidomych i słabowidzących zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt pod nazwą „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” będzie trwał od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r. i obejmie wsparciem 75 uczestników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Warunkiem udziału jest także ukończenie 16. roku życia.

Więcej informacji na stronie Fundacji Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech