Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2020

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej opiece nad dziećmi.

Życzymy wielu sił, zrozumienia i wytrwałości w wypełnianiu tej niezwykłej misji, jaką jest rodzicielstwo zastępcze oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych radosnych chwil. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 26 maja 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie prowadzić bezpośrednią obsługę interesantów wewnątrz budynku.
W miarę możliwości uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne (tel. 29 742 85 22 lub 29 742 85 23) umawianie się na wizytę.
Po wejściu do budynku prosimy kierować się bezpośrednio na salę konferencyjną (pokój nr 9), gdzie będzie odbywać się obsługa interesantów. Tam również będzie dostępny płyn do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscu publicznym. W wejściu do budynku w dalszym ciągu umieszczona jest skrzynka na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Drukuj E-mail

Zawieszenia dokonywania ocen sytuacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w związku z art. 15 zzzzzk ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianie się wirusa Sars-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), Starosta Powiatu Wyszkowskiego w dniu 08 maja 2020 r. wydał Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz dokonywania ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W związku z powyższym informujemy, że oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, określone w Dziale III Rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) będą ponownie dokonywane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Zarządzenie nr 31/2020 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz dokonywania ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Drukuj E-mail

Komunikat

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zawiesza do odwołania kontakty z dziećmi odbywające się w pokoju spotkań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Barbary Czyż

Z przykrością i żalem zawiadamiamy o śmierci Pani Barbary Czyż wieloletniego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Wyrazy współczucia dla męża Pana Mariana Czyża i rodziny składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Dyżury pracowników PCPR

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie będą pełnili dyżury pod numerami telefonów: 29 742 85 22 (w godzinach 7.30 – 16.00) oraz 515 257 059 (od 16.00 do 19.00 i w weekendy od 7.30 do 19.00), w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się na terytorium Polski koronawirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie PCPR. Interesantów przyjmujemy tylko w sprawach pilnych i koniecznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym (29 742 85 22, 29 742 85 23). 

W wejściu do siedziby PCPR umieszczono skrzynkę na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a)    placówkach wsparcia dziennego;
b)    centrach integracji społecznej;
c)    klubach integracji społecznej;
d)    dziennych domach i klubach seniora;
e)    środowiskowych domach samopomocy;
f)    warsztatach  terapii zajęciowej.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Drukuj E-mail

Komunikat - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanym w 2020 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:
1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne
2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 270.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2020 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;
6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane do dnia 21 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2020 r. w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

 • Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45
 • Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

Projekt „Kurs na samodzielność 2019” – szkolenie zaawansowane

Fundacja Vis Maior wraz z Fundacją "Pies Przewodnik" zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej ( „szkoła zimowa”) w terminie 9.02.2020. - 29.02.2020. w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje 200 złotych.

 Organizatorzy oferują:

• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• zajęcia kulturalno-rozwojowe

W projekcie zapewnione jest zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidziano możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

Kto jest zaproszony do projektu?
• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
• Osoby pełnoletnie.
Osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon.
• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej. • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji na stronie Projektu "Kurs na samodzielność 2019".

Drukuj E-mail

Nabór do drugiej edycji projektu Aktywny Absolwent

W imieniu Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych zapraszamy do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent"  dającego szansę osobom niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
  w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Uczestnicy mają zagwarantowane:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Drukuj E-mail

Informacja o naborze wniosków w ramach programu „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, iż wnioski podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w roku realizacyjnym 2020 - trwającym od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku - przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresaci programu – podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych w ramach realizacji przedmiotowego programu.

Beneficjentami programu są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
 • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.

Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być wykorzystane wyłącznie na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

 • działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu opisanym w rozdz. IV programu oraz zakresem pomocy wymienionym w rozdziale VIII programu
 • niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych w WTZ, takie jak transport, materiały do terapii, wynagrodzenia, wyposażenie, koszty utrzymania i inne, niezbędne do prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Wniosek o przyznanie środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może złożyć w PCPR w Wyszkowie, w terminie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 roku.

 

Druk wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w zakładce „Formularze i druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Drukuj E-mail

Praca dla instruktora terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, będące częścią PSONI – ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, niedochodowej i samopomocowej to działająca od 2004 r. dzienna placówka terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie PSOUU Koło w Wyszkowie Warsztaty Terapii Zajęciowej poszukuje:

 1. Instruktora Terapii Zajęciowej/Terapeuty Zajęciowego w pracowni Gospodarstwa Domowego
 2. Instruktora Terapii Zajęciowej/Terapeuty Zajęciowego w pracowni i Wikliniarsko-Modelarskiej.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech