Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Projekt „Najlepszy czas na działanie jest teraz!”

Fundacja Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI" realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt „Najlepszyczas na działanie jest teraz!”.
Trwa rekrutacja 48 osób lub rodzin, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, na obszarach poniżej progu defaworyzacji.
W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • wsparcie psychologiczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,
 • szkolenie zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • trening kompetencji społecznych i pedagogiczno-wychowawczych,
 • trzymiesięczne staże zawodowe.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI".

Drukuj E-mail

Zmiana adresu PCPR w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa nazwa ulicy przy której mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Od 2 września 2017 r. ulica I Armii Wojska Polskiego nosi nazwę Świętojańska.

Aktualny adres to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
ul. Świętojańska 82A
07-202 Wyszków

Drukuj E-mail

Oferta OHP ze Zwolenia

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu informuje, że prowadzi nabór do:

 • szkoły podstawowej z oddziałami przysposobiajacymi do pracy kl. VII,
 • gimnazjum z oddziałami przyspobiajacymi do pracy kl. II i III,
 • szkoły branżowej I stopnia,
 • rzemieślniczej nauki zawodou.

Uczestnictwo w OHP daje mozliwość bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w internacie ośrodka. 

Ulotka promocyjna dostępna jest TUTAJ.

Więcej informacji na stronach Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu.

Drukuj E-mail

Zaproszenie na Letnie Obozy Parafiadowe w 2017 roku

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza zaprasza na Letnie Obozy Parafiadowe, które już od niemal 30 lat organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej. To wyjątkowa okazja dla młodych ludzi do spędzenia wartościowych wakacji w urokliwych zakątkach całej Polski.

Letnie Obozy Parafiadowe 2017 to wyjątkowa okazja dla młodych ludzi, do nawiązania kontaktów rówieśniczych, rozwijania swoich talentów oraz kształtowania nowych umiejętności poprzez gry, zabawy, śpiew, wycieczki i parafiadowe współzawodnictwo, a dobre doświadczenie wakacyjne z pewnością owocować będzie w ciągu całego roku szkolnego.

Więcej informacji na stronie Obozy Parafiadowe

 

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017

W dniu 24 maja 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę i ustanowił dzień 30 maja dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W przyjętym dokumencie posłowie uznali potrzebę poprawy losu dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla podkreślenia potrzeby wsparcia dzieci pozbawionych naturalnej opieki oraz prawa dziecka do wychowania i dorastania w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z 10 letnią tradycją zorganizowało w dniu 8 czerwca 2017 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego.
Tegoroczne obchody miały na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, promowanie szacunku dla osób starszych w rodzinie, zdrowego i sportowego stylu życia.
Obchody miały formę festynu integracyjnego rodzin. Gospodarzem uroczystości była Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Goście i rodziny zastępcze zaproszeni zostali na teren rekreacyjny Domu.
W części oficjalnej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podkreślił, że ,,rodzicielstwo zastępcze, to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do rodziny własnej dziecko, ofiarować mu swoją miłość i troskę. Wprowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki.”
Wiele ciepłych słów skierował do rodzin zastępczych Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Podkreślił, że na terenie Powiatu Wyszkowskiego funkcjonuje ogółem 76 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 103 dzieci. W 2016 r. utworzonych zostało 16 nowych rodzin zastępczych i przyjętych do nich zostało 21 dzieci. Starosta do rodzin zastępczych skierował słowa podziękowania i uznania za cierpliwe i pełne osobistego poświęcenia wychowanie dzieci.
Uczestnikom obchodów życzenia złożył Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku. Proboszcz zaprosił do wspólnej modlitwy i pobłogosławił uczestników.
Przedstawiciel rodzin zastępczych podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości.
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku uświetnili obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego brawurowymi występami scenicznymi. Za występy nagrodzeni zostali szczerymi oklaskami.
Wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do pięknie przygotowanych i zastawionych stołów na posiłek. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej przygotowali grochówkę, pyszne, jeszcze ciepłe bułeczki, podali kompot owocowy. Dyrekcja, wychowawcy i wychowankowie Domów dla Dzieci w Wyszkowie poczęstowali wszystkich osobiście upieczonymi ciastami. O bogactwo na stole zadbały rodziny zastępcze; wiele rodzin przygotowało dla uczestników własnoręcznie upieczone ciasta, smakołyki, przyniosło owoce, słodycze. Rodziny zastępcze zorganizowały z pomocą pracowników Domu Pomocy Społecznej grilla z pieczonymi kiełbaskami i kaszanką.
Organizatorzy zapewnili dzieciom i rodzicom możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Były gry, zabawy sprawnościowe, współuczestnictwo sportowe, konkursy z nagrodami, prezentacje twórczości plastycznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dziękuje za pomoc w organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego:
 • Gościom za przybycie, życzenia i prezenty,
 • Dyrekcji i Pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku- za gościnność, posiłek, wszelkie wsparcie w organizacji uroczystości,
 • księdzu Kanonikowi Pawłowi Stacheckiemu – Proboszczowi Parafii Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku- za modlitwę i błogosławieństwo,
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku – za artystyczny występ,
 • Dyrekcji i Wychowankom Domu dla Dzieci w Wyszkowie za ciasto,
 • Dyrekcji i Wychowankom Zespołu Szkół ,,Rybienko Leśne” za przekazane wcześniej zabawki, które były nagrodami dla dzieci,
 • Rodzinom zastępczym za zaangażowanie i współorganizację.

 

Drukuj E-mail

Projekt "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu oferowane są:
 • specjalistyczne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • trening pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • szkolenia zawodowe.

 

Ponadto zapewnione są:
 • stypendia stażowe,
 • wyżywienie podczas zajęć grupowych,
 • materiały szkoleniowe

Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

  Click to listen highlighted text! Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   W ramach projektu oferowane są: specjalistyczne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, trening pracy, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia zawodowe.   Ponadto zapewnione są: stypendia stażowe, wyżywienie podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe Więcej informacji na stronie Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Powered By GSpeech

Drukuj E-mail

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie od początku 2017 r. roku zorganizowano dwa cykle szkoleń.

W dniach od 20 stycznia do 3 marca 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
Szkolenie prowadzone było na podstawie 38 godzinnego programu pn. "Szansa w Rodzinie”.
W szkoleniu brało udział ogólnie 6 osób; 4 osoby ustanowione wcześniej przez Sąd rodzinami zastępczymi spokrewnionymi i wychowujące już dzieci, 2 osoby oczekujące na wydanie postanowień przez sąd opiekuńczy w sprawie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 6 dzieci.
Szkolenie ukończyło 5 osób i otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia.
Jedna osoba, ze względów usprawiedliwionych nie ukończyła szkolenia i jest w trakcie kontunuowania indywidualnej formy szkolenia.
Kandydaci, którzy ukończyli szkolenie posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

W dniach od 3 lutego do 4 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Szkolenie prowadzone było na podstawie programu: "Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego decyzją MPiPS Nr 8/2012/RZ z dnia 03.04.2012 r. w wymiarze 68 godzin.
W szkoleniu brało udział 14 osób; 7 osób ustanowionych zostało wcześniej przez Sąd rodzinami zastępczymi i umieszczonych jest w nich 4 dzieci, 7 osób oczekuje na zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i na przyjęcie dzieci.
Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu w dniu 8 kwietnia 2017 r. odebrały świadectwa ukończenia szkolenia. Wszyscy kandydaci potwierdzili wolę uczestniczenia w kolejnych etapach kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Drukuj E-mail

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2017 ROKU

as.png

 

Po raz kolejny w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

 

Więcej informacji w zakładce Program "Aktywny samorząd"

Drukuj E-mail

Konkurs „Seniorzy w akcji”

Zapraszamy do udziału w konkursie "Seniorzy w akcji".

Konkurs "Seniorzy w akcji" skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35. roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Promowane będą działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym.

"Seniorzy w akcji" (inkubator + dotacje) to ogólnopolski konkurs realizowany od 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tej pory zrealizowano 300 działań społeczno-kulturalnych w całej Polsce, w których udział wzięło ponad 10 000 osób.

Realizatorzy projektów wezmą udział w kreatywnych warsztatach i otrzymają dotację w wysokości do 12 tys. zł.

Nabór do konkursu trwa do 20 marca 2017 r.


Więcej informacji na stronie "Seniorzy w akcji"

Drukuj E-mail

Projekt "Z bierności do aktywności"

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Z bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo. Wsparciem zostanie objęte 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zamieszkałych (zgodnie z KC) na terenach wiejskich w województwie mazowieckim, przy czym minimum 80% grupy docelowej będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach, minimum 10% osoby w wieku 50 lat i więcej oraz minimum 10% osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania
• Poradnictwo zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
• 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek. Zwrot przysługuje tylko w przypadku szkoleń grupowych, tj. Poradnictwo zawodowe i Szkolenia zawodowe – w przypadku wsparcia indywidualnego, będzie ono organizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestników/Uczestniczek.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji na stronach Projektu „Z bierności do aktywności”

Drukuj E-mail

Akademia Świadomego Rodzica w Fundacji EY

W imieniu Fundacji EY serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zastępczych do uczestnictwa w Akademii Świadomego Rodzica prowadzonej przez Fundację EY.

Akademia Świadomego Rodzica w Fundacji EY jest formą wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci.

 

 

 Więcej o Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY

 

Drukuj E-mail

Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Informujemy o rozpoczęciu eliminacji do 13. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogólnopolskiego konkursu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie.
Najlepsi z najlepszych, w czerwcu, zaśpiewają na krakowskim Rynku w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki, m.in.: Kasi Cerekwickiej, Ani Karwan, Piotra Kupichy i Marka Piekarczyka.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz młodzieży i dorosłych (powyżej 16. roku życia). Ze wszystkich osób, które, do 13 marca 2017 r., nadeślą zgłoszenie oraz nagraną przez siebie – na płytę dvd lub kasetę vhs – dowolną polską piosenkę,  jury wybierze 32 szczęśliwców.  Wystąpią oni w koncercie półfinałowym naszego Festiwalu, w warszawskich Łazienkach. 12 osób, które zaprezentują się najlepiej, otrzyma zaproszenie na warsztaty wokalne do Krakowa. Potem, na Rynku Głównym, walczyć będą o cenne nagrody. Przebieg festiwalowych zmagań relacjonować będzie telewizyjna „Dwójka”.     

Jak co roku najlepsi otrzymają Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia finansowe na rozwój talentu wokalnego.


Jeśli kochasz śpiewać, rozwijasz swoją pasję i nie wyobrażasz sobie życia bez muzyki, weź udział w ogólnopolskim konkursie!
 
Festiwal Zaczarowanej Piosenki to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Telewizji Polskiej SA, realizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.
Festiwal opieką artystyczną otacza Irena Santor.  
Zgłoszenia do 13 marca 2017 r. pod adresem: Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Telewizja Polska SA, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa  

 

Więcej informacji: Festiwal Zaczarowanej Piosenki

Drukuj E-mail

Informacja Oddziału Mazowieckiego PFRON

Oddział Mazowiecki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji programu Unii Europejskiej Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne uruchomiony został w Warszawie punkt konsultacyjny obsługiwany przez Stowarzyszenie Morena.

Stowarzyszenie Morena

adres punktu konsltacyjnego:

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawa

Adam Niemkiewicz

tel. 533319874, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jarosław Sikorski

tel. 515151800, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji o Programie Erasmus+

Drukuj E-mail

Wolne miejsca w POW w Wyszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy w Wyszkowie informuje, że dysponujemy wolnymi miejscami interwencyjnymi i socjalizacyjnymi w nowo wybudowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Wyszków:

 

 

 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie, ul. Dworcowa 3A, 07-200 Wyszków (tel. 29 757 13 80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - 2 wolne miejsca (stan na 31 sierpnia 2017 r.)
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie, ul. Dworcowa 3B, 07-200 Wyszków (tel. 29 757 13 80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - 2 wolne miejsca (stan na 31 sierpnia 2017 r.)

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi prowadzonych przez Powiat Wyszkowski wynoszą:
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3A, w wysokości 4 418,17 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 17/100), za miejsce interwencyjne 5 230,73 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 73/100);
 • w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszkowie przy ul. Dworcowej 3B, w wysokości 4 418,17 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 17/100), za miejsce interwencyjne 5 230,73 zł (słownie pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 73/100).

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 07-200 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, tel. 29 742 85 22 wew. 15.


Link do strony internetowej z uroczystości otwarcia Domów

Galeria zdjęć

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech