Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Aktualności
  • Informacja o dotacji na zatrudnienie osób bezrobotnych w przedsiębiorstwie społecznym

Aktualności

Informacja o dotacji na zatrudnienie osób bezrobotnych w przedsiębiorstwie społecznym

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy informuje o prowadzonym naborze wniosków o dotację dla samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. 

Dotacja na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwie społecznym
Nawet do 79 tys. zł łącznie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim osób bezrobotnych mogą otrzymać gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęki w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Dotację przeznaczyć można na każdy rodzaj działalności gospodarczej, usługi społeczne, a także działalność oświatową i kulturalną. Nie jest wymagamy wkład własny. Zagwarantowana jest bezpłatna specjalistyczna pomoc w złożeniu wniosku, uruchomieniu działalności oraz rozliczeniu środków.
Obecny nabór do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, w ramach którego wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych), potrwa do 31 stycznia 2018 r.
Chcąc skorzystać z dotacji, jednostka samorządu terytorialnego może razem z innym samorządem, podmiotem kościelnym lub organizacją pozarządową powołać spółdzielnię socjalną osób prawnych i zatrudniając w niej osoby bezrobotne ze swojego terenu, zapewniać usługi na rzecz mieszkańców. Tak powstała na przykład Spółdzielnia Socjalna "Szansa", utworzona przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Fundację "Leśne Zacisze" zajmująca się między innymi dostarczaniem urzędowej korespondencji i utrzymaniem porządku czy Spółdzielnia Socjalna "Węgrowianka" z Węgrowa, utworzona przez Miasto Węgrów i Starostwo Powiatowe zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych i usługami remontowo-budowlanymi.
Stowarzyszenie lub fundacja zainteresowana dotacją poza współtworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych może uruchomić działalność gospodarczą w ramach organizacji lub powołać spółkę non-profit. Na przykład Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" z Myszyńca w ramach dotacji na działalność oświatową otwiera kolejne punkty przedszkolne, a Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z Mławy remontuje lokal i wyposaża prowadzoną przez siebie restaurację „Gary Babci Krysi”.
Osoby fizyczne nie mające pracy spełniające kryteria projektu mogą otrzymać dotację na założenie spółdzielni socjalnej. Tak powstała i dalej działa na przykład Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” z Ostrołęki prowadząca restaurację i usługi cateringowe.
Praca w przedsiębiorstwie społecznym bez względu na jego formę prawną jest dla osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej, bezdomnej czy w inny sposób wykluczonej społecznie szansą na powrót do normalnego, samodzielnego życia.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorzy zakładają, że w ciągu trzech lat zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu ostrołęckiego znajdzie w sumie 60 osób oddalonych od rynku pracy.

Więcej informacji: mowes.pl

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech