Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy między innymi organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Od początku 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zorganizowano dwa cykle szkoleń:
• dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
• dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W dniach 23.01.2018 r. – 21.02.2018 r. odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
Szkolenie prowadzone było na podstawie 35 godzinnego programu pn. "Szansa w Rodzinie”.
W szkoleniu brało udział ogólnie 3 osoby; 1 osoba ustanowiona wcześniej przez Sąd rodziną zastępczą spokrewnioną wychowująca już 3 dzieci, 2 osoby oczekujące na wydanie postanowień przez sąd opiekuńczy w sprawie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecka.
Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały świadectwa o jego ukończeniu.
Kandydaci, którzy ukończyli szkolenie posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.
W dniach 20.01.2018 r. – 07.04.2018 r. odbyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Szkolenie prowadzone było na podstawie programu: "Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego decyzja MRPiPS Nr 6/2017/RZ z dnia 28.04.2017 r. w wymiarze 60 godzin. Uczestnicy odbyli również 10 godzin praktyk prowadzonych w miejscu zamieszkania rodzin zawodowych.
W szkoleniu brało udział 8 osób; 4 osoby ustanowione zostały przez Sąd rodzinami zastępczymi niezawodowymi i umieszczonych jest w nich 3 dzieci, 4 osoby oczekują na zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i na przyjęcie dzieci.
Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu w dniu 7 kwietnia 2018 r. odebrały świadectwa ukończenia szkolenia.

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech