Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

KOMUNIKAT

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki poinformował Powiat Wyszkowski o możliwości uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”  realizowanym w 2024 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r. i adresaci wsparcia                        w poszczególnych obszarach:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:
 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

 • obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 1. 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 500,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2024 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON               w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych – 75 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 40 %;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu  będą przyjmowane do dnia        19 lutego 2024 r. w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82B, 07-202 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są w trybie ciągłym                w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON                     w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

 • Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45
 • Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i  materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.

Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.

Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.

Jesteś?

Więcej informacji -> www.juzjestem.info

Link do spotu:

1 - https://www.youtube.com/watch?v=8oDniSL50Ak

2 - https://www.youtube.com/watch?v=qC6YEuIaJv4

3 - https://www.youtube.com/watch?v=BCc1tVGobnI )

infolinia pion

Drukuj E-mail

WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Obraz1Obraz3

WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW, podobnie jak w przypadku pozostałych programów i projektów realizowanych przez Fundusz. Gwarancją optymalnego doboru sprzętu do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwość konsultacji z doradcami, którzy pomogą wybrać odpowiednią technologię” – wyjaśnia prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON

Po formalnym sprawdzeniu wniosków każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wybranych technologii w jednym z 19 Ośrodków Wsparcia i Testów w całej Polsce. Następnie wniosek z już zatwierdzoną technologią będzie przekazywany do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

 • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS)
  228998922
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

Drukuj E-mail

Pożegnanie dyrektora PCPR

DSC 9255

Podziękowanie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele

Dobiegł końca mój czas pracy zawodowej w mojej kochanej pomocy społecznej. Mój maraton zakończyłam. Odejście na emeryturę traktuję jako coś oczywistego, ale niesamowicie trudnego.

 Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przez ponad 24 lata przynależałam do wspólnoty PCPR, ale również Samorządu Powiatu Wyszkowskiego. Pracę w pomocy społecznej rozpoczęłam 15 lipca 1980 r., był to Dział Służb Pomocy Społecznych w ZOZ w Wyszkowie. Tam miałam serdeczne koleżanki i Mistrza Panią Marię Ślubowską, od której uczyłam się pracy, szlifowałam swój charakter i uczyłam się podmiotowego i profesjonalnego podejścia do klienta pomocy społecznej.

43 lata pracy w pomocy społecznej to ogrom czasu, który przeminął niepostrzeżenie.

W mojej karierze zawodowej dane mi było w nowoutworzonych strukturach Samorządu Powiatu Wyszkowskiego organizować nową jednostkę organizacyjną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W pracy swojej zawsze starałam się kierować dobrem drugiego człowieka i spojrzeć na problem jego oczami.

W okresie mojej 24 letniej działalności udało się na terenie powiatu utworzyć nowe placówki tj. PCPR, WTZ, PŚDS, 2 POW Dom dla dzieci nr 1 i Dom dla dzieci Nr 2, poradnictwo specjalistyczne oraz opracować wymagane ustawami dokumenty strategiczne.

Oczywiście wszystko to było możliwe przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu Starostów, Zarządu i Rady Powiatu wszystkich kadencji oraz moich oddanych, rzetelnych i profesjonalnych współpracowników, wiodących organizacji pozarządowych i kierowniczej kadry placówek działających w obszarze pomocy społecznej.

 Na każdym kroku zawsze czułam, że Państwo jesteście ze mną. Zawsze mogłam liczyć na Państwa obecność, życzliwość, zrozumienie i szczodrość.

Ceniłam sobie współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz z Sądem, Kościołem i Zgromadzeniami zakonnymi, organizacjami pozarządowymi, Starostwem Powiatu Wyszkowskiego, ze wszystkimi Gminami powiatu wyszkowskiego oraz z Mediami lokalnymi.

Zostawiam PCPR w dobrym stanie organizacyjnym, kadrowym i lokalowym.

Za okazaną życzliwość i wsparcie Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.

Śmiało mogę powiedzieć, że jestem szczęściarą dane mi było współkreować polityką społeczną w powiecie Wyszkowskim, współpracować ze wspaniałymi osobami, mieć dobrych i wyrozumiałych pracodawców.

Przepraszam wszystkich, których czymś dotknęłam, albo obraziłam.

Życzę Państwu zdrowia, optymizmu, samych sukcesów i wszechstronnego  rozwoju Powiatu Wyszkowskiego.

                                                                                                 Krystyna Kurowska

Drukuj E-mail

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Oddział ZUS w Płocku

 

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

 

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Zródło: www.zus.pl;

Plakat pdf

 

Drukuj E-mail

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzeń brzmi „budzimy zrozumienie”, bo obudzenie w sobie zrozumienia dla siebie i innych jest podstawą budowania dobrych relacji.

W ramach tej akcji na terenie wszystkich oddziałów ZUS w całej Polsce odbędą się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań uczestnicy, ich bliscy oraz opiekunowie będą mogli uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami - harmonogram wydarzeń Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.  

Zachęcamy również do lektury tegorocznego wydania  „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023”  

Jednocześnie serdecznie zapraszamy również Państwa do udziału w naszych wydarzeniach.

25 września br. na bezpłatne  webinarium nt. świadczeń dla osób z niepełnosprawnością można połączyć się bezpośrednio z linku: https://zus.webex.com/zus/j.php?MTID=m3823366032c7650b1cf5a4058c779acc

Drukuj E-mail

Wystartowała infolinia iPFRON+

infolinia.png

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Poznaj iPFRON+

Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, //www.youtube.com/@ipfronplus/playlists">https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

 

Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych 

Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

Sprawdź w systemie

Zobacz z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+.

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Drukuj E-mail

Skrócone godziny pracy

W związku z utrzymywaniem się wysokich temperatur powietrza,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

czynne jest w godzinach 8:00 - 15:00.

Drukuj E-mail

Zapraszamy do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie: https://bip.mcps.com.pl/aktualnosci/nabor-przedstawicieli-na-czlonkow-regionalnego-komitetu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-wojewodztwa-mazowieckiego/

Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Drukuj E-mail

Konkurs (eS) im. Jacka Kuronia

Rozpoczęcie rekrutacji do 12. edycji Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

 

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w dwunastej edycji Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Konkurs (eS) to inicjatywa, w której od wielu lat nagradzamy przedsiębiorstwa, które charakteryzuje sukces wynikający z połączenia działalności gospodarczej z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. W minionym roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku zdobył Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy. W tym roku to właśnie Państwa przedsiębiorstwo może być laureatem!

Zachęcamy do składania zgłoszeń do dnia 17 lipca 2023 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://konkurs-es.pl/12-edycja-konkursu-es-im-... zgłoszenia będą poddane ocenie przez ekspertów z dziedziny społecznej i ekonomicznej. Dziesięć najwyżej ocenionych przedsiębiorstw zostanie objętych wizytami studyjnymi, na podstawie których zostaną sformułowane rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze trzech laureatów, którzy otrzymają Nagrodę Główną (nie mniej niż 15 000 złotych), Nagrodę Pomysł na Rozwój (nie mniej niż 10 000 złotych) oraz Nagrodę Odkrycie Roku (nie mniej niż 5 000 złotych). Przyznanie Nagrody Publiczności (nie mniej niż 5000 złotych) zostanie podjęte w wyniku ogólnodostępnego głosowania internetowego.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu (eS), regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 574 17 90 81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 665137266. przypadku napotkania trudności z przesłaniem formularza, służymy techniczną pomocą w jego wypełnieniu pod numerem telefonu 570 232 802.

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco liczymy na Państwa udział!

Drukuj E-mail

Dzień rodzicielstwa zastępczego.

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                - Jan Paweł II

 

Szanowni Państwo,

Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz podjęcia działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego dzień 30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku  2006 „Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Niestety czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zająć się własnymi dziećmi. W takiej sytuacji, szansą na bezpieczne i spokojne dzieciństwo jest rodzina zastępcza.

Dzień Rodzicielstwa zastępczego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym inne formy pieczy zastępczej w podziękowaniu za niełatwą służbę, jaką pełnicie w polskim systemie pomocy społecznej.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, składamy wszystkim rodzinom zastępczym, a szczególnie tym, które  funkcjonują na terenie Naszego Powiatu Wyrazy Uznania i Podziękowania za ogromne zaangażowanie i opiekę nad dziećmi, za otwartość na potrzeby dzieci, które dzięki Waszej trosce zyskują bezpieczną przystań i ciepło rodzinnego domu.

A Wam Kochane Dzieci z okazji Waszego Święta życzę:

Tyle spokoju ile tylko potrzebujecie. Tyle szaleństwa, aby życie nie było nudne.

Tyle szczęścia, abyście nie oszaleli z jego nadmiaru. Zaś radości, miłości i odwagi w dorosłości życzę Wam ponad wszystko.

                                                                                                     Dyrektor i Pracownicy

                                                                                Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

https://www.youtube.com/watch?v=-9UnFWYgxAc

https://www.youtube.com/watch?v=y0LmeH_RUrs

                                                                                                           w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Hanny Zyty Wargockiej, wieloletniego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie, a ostatnio zatrudnionej na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Soteria" w Wyszkowie, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Koleżanka, na każdym kroku służąca pomocą i życzliwością drugiemu człowiekowi.

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w środę 10.05.2023 r. o godz. 12:00 w Kościele pw. św. Idziego w Wyszkowie.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

swica.png


Drukuj E-mail

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2023 ROKU

aktywnysa.jpgprogram finansowany ze środków PFRON

 

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd”.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, które spełniając warunki uczestnictwa w programie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

W 2023 roku realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 3. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk,
 2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 5. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;
 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy naboru wniosków:

Moduł I:

do 31 sierpnia 2023 r.

 

MODUŁ II:

do 10 października 2023 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024.

Wnioskodawca, który z przyczyn niezależnych od siebie nie złoży wniosku w ustalonym terminie, ma możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu na złożenie wniosku                        o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz formularze wniosków można uzyskać         w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82B, pokój nr 1, tel. 29 74 285 22 wew. 13 lub ze strony internetowej: www.pcpr-wyszkow.pl w zakładce „Formularze i druki do pobrania” – „Program aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  w zakładce: „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Aktywny Samorząd”  i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosków.

Drukuj E-mail

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

0276_23_SM_mZUS_-_1200_x_628.jpg

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski można składać za pośrednictwem następujących narzędzi :

·       bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

Drukuj E-mail

Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 3' at line 5

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech