Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) sąd może ustanowić opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy, który w związku z konfliktem zbrojnym przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

На підставі Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Законотворчий журнал від 2022 року, ст. 583 із змінами) суд може призначити тимчасового опікуна неповнолітнього громадянина України, який у зв’язку зі збройним конфліктом прибув на територію Республіки Польща без опіки повнолітніх, які за нього несуть юридичну відповідальність. Тимчасовий опікун встановлюється судом опіки та піклування, підсудним за місцем проживання неповнолітнього.

 

Pliki do pobrania / Файли для завантаження:

Drukuj E-mail

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3

1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Do ukończenia 35. miesiąca życia.

Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.

 • To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.
  • Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.
 • Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzicom (a także opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. To np. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, a także te, które nie spełniają jeszcze lub już kryterium wieku do pobierania rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł.

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od ich wieku, dofinansowanie będzie przysługiwało pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki dziennego opiekuna.

 

400 zł dofinansowania

Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

 

Wniosek o dofinansowanie

 • Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.
 • Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:
  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel: 22 2905500

  

Pytania i odpowiedzi dla rodziców – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Pytania i odpowiedzi dla podmiotów prowadzących instytucje opieki – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Drukuj E-mail

ZUS dla obywateli Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na chwilę obecną jeszcze takie wnioski nie są dostępne na PUE ZUS.  Informację od kiedy będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne,  zostanie opublikowana na stronie internetowej ZUS – www.zus.pl.

Ponadto na stronie www.zus.pl zamieszczane są sukcesywnie wszystkie informacje dotyczące wparcia obywateli Ukrainy. Informacje dla Obywateli Ukrainy: 

 1. infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - Інфолінія про сімейні виплати для громадян України
 2. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko –  Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину
 3. Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy - / Допомога на дитину 500+ для громадян України
 4. E-wizyta w ZUS - / Е-візит до Закладу Соціального Страхування
 5. Informacja dla uchodźców z  Ukrainy mających zamiar podjąć pracę w Polsce/ Інформація для біженців з України які хочуть розпочати роботу в Польщі Види соціального страхування в Польщі  
 6. Ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy którzy przestali otrzymywać emeryturę lub rentę i wyjechali z terytorium Ukrainy / Важлива інформація для біженців з України, які перестали тримавати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України
 7. Informacja dla obywateli Ukrainy podejmujących w Polsce pracę. Podstawowe zasiłki z ubezpieczenia chorobowego / Базові виплати на випадок хвороби
 8. Świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Informacja dla obywateli Ukrainy zamieszkałych w Polsce, będących rodzicami / Допомога на виховання 500+ і Сімейний капітал опіки
 9. Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS / Платформа електронних послуг ZUS (ПЕП ЗСС або PUE ZUS)

Link do wszystkich komunikatów:  

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

Drukuj E-mail

Pomoc dla Ukrainy!

Od kilku dni trwa wojna w Ukrainie. Wszyscy widzimy jak niewyobrażalna tragedia dotknęła obywateli Ukrainy. Tysiące kobiet i dzieci uciekają przed wojną. W takim momencie liczy się każda pomoc. Powiat Wyszkowski i gminy z terenu naszego powiatu włączyły się w organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski. Więcej informacji: https://powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1738

Ze swej strony Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie włącza się w pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego. Specjaliści zatrudnieni w PCPR w Wyszkowie, psycholog i prawnik, będą udzielać porad dla obywateli Ukrainy, którzy znajdą schronienie na terenie naszego powiatu.

Dodatkowe informacje o różnych formach pomocy, chęć zgłoszenia pomocy, a także zapotrzebowanie na pomoc można zgłosić na specjalnie do tego przygotowanej rządowej stronie internetowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

Drukuj E-mail

Komunikat

Informujemy, że od 01 marca 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów wewnątrz budynku. W wejściu do budynku w dalszym ciągu umieszczona jest skrzynka na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscu publicznym.
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Drukuj E-mail

"Akademia Rozwoju"

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza kobiety do uczestnictwa w bezpatnym programie społeczno-rozwojowym "Akademia Rozwoju". 

Program Akademia Rozwoju powstał, aby zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju kobietom, które z różnych powodów pozostają mniej aktywne w życiu społecznym i zawodowym. 

Program ma charakter szkoleniowy.

Jego Celem jest:

 1. wsparcie kobiet poprzez edukację i wiedzę, aby umożliwić im polepszenie ich sytuacji ekonomicznej i społecznej − dać praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy, aby mogły rozwijać się zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy,
 2. przekazanie uczestniczkom Programu narzędzi i motywacji, które umożliwią im zwiększenie aktywności oraz dodadzą pewności siebie, pomogą w podejmowaniu odważnych decyzji, wyznaczaniu sobie celów i zwiększą świadomość znaczenia relacji międzyludzkich (networkingu) dla rozwoju zawodowego i osobistego. 

 Program jest skierowany jest wyłącznie do kobiet, które ukończyły 18 rok życia i spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

 1. mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach
 2. pozostają bezrobotne
 3. mają niskie zarobki w gospodarstwie domowym
 4. w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza, itp.)
 5. są matkami samotnie wychowującymi dzieci
 6. mają orzeczoną niepełnosprawność
 7. są rodzicami w rodzinach wielodzietnych bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci)
 8. w ich życiu występuje inny niż wymienione wyżej istotny czynnik, który powoduje ich wyłączenie z aktywności społecznej lub zawodowej.

Więcej informacji

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

                                            Wyszków, dnia 02.02.2022 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie PCPR.

Interesantów przyjmujemy tylko w sprawach pilnych i koniecznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym (29 742 85 22, 29 742 85 23).

W wejściu do siedziby PCPR umieszczono skrzynkę na korespondencję kierowaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Drukuj E-mail

KOMUNIKAT

                                            Wyszków, dnia 02.02.2022 r.

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań w naszej jednostce, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zawiesza do odwołania kontakty z dziećmi odbywające się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Urszuli Mikołajczyk, założycielki i wieloletniej przewodniczącej wyszkowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przewodniczącej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz działaczki samorządowej, wieloletniej radnej, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Matka, na każdym kroku zabiegająca o prawa i godne życie osób niepełnosprawnych.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki zaprosił Powiat Wyszkowski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”  realizowanym w 2022 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. i adresaci wsparcia w poszczególnych obszarach:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – adresatami pomocy są gminy,  powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – adresatami pomocy są:

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – adresatami pomocy są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – adresatami pomocy są powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r.  zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne

1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 300.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

5) obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

6) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2021 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 35 %;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35 %;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych – 75 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85%     w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu  będą przyjmowane do dnia 18 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Mazowieckim PFRON al. Jana Pawła II 13, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.

W przypadku pytań dotyczących programu informacji udzielają:

1) Beata Noceń - Oddział Mazowiecki PFRON, tel. 22 311 83 45

2) Teresa Czajkowska – PCPR w Wyszkowie, tel. 29 74 285 22 wew. 13

 

 

Drukuj E-mail

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 1 stycznia 2022 r. naszego Kolegi adwokata Andrzeja Deczewskiego.
Wyrazy najszczerszego współczucia, słowa wsparcia i otuchy dla rodziny i bliskich składają Koleżanki i Koledzy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Różaniec i modlitwa przy zmarłym odbędzie się w dniu 05.01.2022 r. o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym NEKROPOLIS w Wyszkowie przy ul. Okrzei 53. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w środę 05.01.2022 r. o godz.12.15 w Kościele pw. Świętego Idziego w Wyszkowie. 

Drukuj E-mail

Nieodpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu "Socjoterapia drogą rozwoju"

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje projekt „Socjoterapia drogą rozwoju”, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju poprzez socjoterapię i profilaktykę. W kontekście rodziny: wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym, dostarczenie wiedzy z zakresu rozwoju i wychowania dziecka, wzmocnienie więzi rodzinnej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami.

 


Do kogo jest adresowany projekt:
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich rodzice i opiekunowie, a także całe rodziny mieszkające na terenie Mazowsza:
- rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
- rodzice, którzy przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Bezpłatna oferta:
- psychologiczno-pedagogiczne wsparcie indywidualne dzieci i młodzieży,
- zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych,
- zajęcia dla dzieci (opiekuńcze i wychowawcze, profilaktyczne, aktywne spędzanie czasu wolnego, zajęcia w terenie, integracyjne),
- konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne i treningowe dla rodziców i opiekunów,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- integracyjne spotkania rodzinne.

Miejsce realizacji:
Placówka Wparcia Dziennego, ul. Ząbkowska 39 m.1, Warszawa (Praga Północ), Zespół Psychologiczno-Terapeutyczny z ogrodem przy ul. Nefrytowa 12, Warszawa (Targówek).
Część działań w razie potrzeby związanej z pandemią może być prowadzona w formie online.

Termin realizacji:
01.06.2020 – 15.12.2022

Informacje i zapisy:
tel. 22 619 42 67, 696 509 924, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Więcej informacji: https://www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/socjoterapia-droga-rozwoju-2020-2022

Drukuj E-mail

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

swieta2021

   Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to szczególna okazja do złożenia życzeń – radosnych, spokojnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2022 Roku, wytchnienia i zasłużonego odpoczynku

życzą

              Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego

            Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Telefon Zaufania Mudita

Stowarzyszenia Mudita informuje o działającym od niedawna Telefonie Zaufania. 

Jest to bezpłatna i anonimowa linia wsparcia. Obsługują ją przeszkolone specjalistki - psycholożki, które służą  empatią i doświadczeniem, a telefon skierowany jest do wszystkich osób zmagających się z chorobą lub niepełnosprawnością kogoś bliskiego oraz dla osób z diagnozą prenatalną. Jest to nowa forma pomocy, jakiej nie oferują inne instytucje.

Wystarczy zadzwonić pod nr.: 123-786-798. 

Aktualny harmonogram dyżurów na stronach poniżej.


Więcej informacji:

 https://stowarzyszeniemudita.pl/telefon-zaufania-2/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniemudita
https://www.instagram.com/stowarzyszeniemudita/

Drukuj E-mail

Bezpłatne kursy z ekonomii i języka angielskiego dla Seniorów

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na bezpłatne kursy z ekonomii i języka angielskiego dla Seniorów.

1. Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski - poziom podstawowy).
Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną, rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.
 
Tematyka kursu:
 • Jak uczyć się języka angielskiego? - strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie.
 • Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”.
 • Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty.
 • Robimy zakupy - historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym.
 • Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple.
 • Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”.
 • Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne.
 • Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży.
 • Mój dom i moje miasto - wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.
 
 
Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie
dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem
imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Formularz rekrutacyjny:
 
Start kursu: 26 stycznia 2022, spotkania on-line w środy o 11:30
 
2. Drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla seniorów” ma na celu
aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem
opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i
przedsiębiorczości.
Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych,
poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde
spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in.
następujące tematy:
 
 1. Jak liczby nas oszukują?
  Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.
   
 2. Kierunek: Chiny
  Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości. 
   
 3. Jak nie dać się oszukać?
  W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse. 
   
 4. Oswoić rynek pracy w każdym wieku
  Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu. Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.
 
 
Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Formularz rekrutacyjny:
 
Rozpoczęcie zajęć już w grudniu. 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech