Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

Rekrutacja do pracy w ZAZ

Fundacja Dobro Wspólne rozpoczęła rekrutację osób niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który będzie się mieścił w Pułtusku przy ulicy Spacerowej 11.

Zakład rozpocznie funkcjonowanie w grudniu 2021 r. 

Celem działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Pułtusku będzie integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez pracę na dostosowanych i odpowiednich miejscach pracy, przygotowanie ich do w miarę samodzielnego i niezależnego życia, ułatwienie im utrzymania zatrudnienia i awansu zawodowego, pomoc w odnalezieniu sie na otwartym rynku pracy. 

Profile Zakładu Aktywności Zawodowej: 

 • usługi pralnicze,
 • usługi gastronomiczno-cateringowe,
 • usługi porządkowo-gospodarcze. 

Do pracy w ZAZ poszukiwane są osoby niepełnosprawne, które posiadają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) lub 01-U (upośledzenie umysłowe,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności zatrudnienia w ZAZ lub na chronionym rynku pracy. 

W przypadku osób niepełnosprawnych nie posiadających na orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania do zatrudnienia w ZAZ wymagane jest złożenie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosku o wydanie wskazania do pracy w ZAZ. 

Więcej informacji:

 • Numer telefonu kontaktowego: +48 883 755 727
 • Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • http://www.fdw.net.pl/

 

Drukuj E-mail

Zaproszenie do projektu "Pracujemy!"

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Pracujemy!" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO WER, Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna niepracujących osób z niepełnosprawnościami (1000 osób) oraz wsparcie pracujących osób z niepełnosprawnościami (1000 osób) na otwartym rynku pracy.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania. 

 plakat ekon

 

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2021

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ofiarną i ciężką pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Pracownik socjalny to zawód, który wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, a często wręcz kryzysowej. To właśnie Państwo – pracownicy socjalni dajecie nadzieję na godne życie i pomagacie dostrzec sens codziennych zmagań z trudnościami i przeciwnościami losu.

W tym uroczystym dniu przyjmijcie Państwo życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Zaproszenie do udziału w webinarach

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprasza pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze, działaczy organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do udziału w webinarach poświęconych trudnościom w rekrutacji kandydatów na rodziców zastępczych i zjawisku kryzysu rodzinnej opieki zastępczej. Każdy z webinarów dotyczyć będzie studium przypadku (case-study) dyskutowanego przez zaproszonych gości reprezentujących Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, przedstawicieli świata nauki i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pieczy zastępczej.

 

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Oferta PORT Mazowsze

Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu woj. mazowieckiego w ramach projektu PORT Mazowsze – punkt specjalistycznego wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

PORT Mazowsze powstał w 2017 r. w odpowiedzi na potrzeby rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu woj. mazowieckiego.

Projekt działa w systemie on line, w związku z tym, dostępny jest dla mazowieckich rodzin bez względu na miejsce zamieszkania.

Można skorzystać z grupowych form pomocy (superwizja, grupa wsparcia, edukacja), jak i z form pomocy indywidualnej i rodzinnej.

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia: Pomoc terapeutyczna dla rodzin adopcyjnych i zastępczych oczami praktyków – 5 lat doświadczeń PORT Mazowsze.

Wszystkie oferowane formy wsparcia są nieodpłatne.

 

Więcej informacji

Drukuj E-mail

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na lata 2022 - 2026”. 

Drukuj E-mail

PRACA SEZONOWA Z EURES

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie będą publikowane różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez
urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.

Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do końca października 2021 r. 

Więcej informacji 

 eures

Drukuj E-mail

Podziękowania dla Pracowników Inspektoratu ZUS w Wyszkowie

                                                                                                                                                Wyszków, 27 lipca 2021 r.

 

Pani
Donata Szopińska-Frąszczak
Dyrektor Oddziału ZUS w Płocku

 

W imieniu własnym i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, a przede wszystkim rodzin zastępczych, składam serdeczne podziękowania za zorganizowanie w siedzibie naszej jednostki mobilnego punktu wsparcia w dniu 15 lipca 2021 r. W ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”, pracownicy Inspektoratu ZUS w Wyszkowie świadczyli pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu wyszkowskiego w założeniu profilu na PUE ZUS oraz w złożeniu wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”.

Na ręce Pani Dyrektor przekazuję Podziękowania dla Pracowników Inspektoratu ZUS w Wyszkowie, którzy pod kierownictwem Pani Barbary Wiśniewskiej - Kierownika Inspektoratu w Wyszkowie z ogromnym zaangażowaniem w sposób profesjonalny i rzetelny udzielali pomocy w składaniu wniosków.

 

 

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                  Krystyna Kurowska

                                                Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

                                                                           

 

Drukuj E-mail

Kondolencje

Z przykrością i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Jana Maćkowskiego, Męża naszej Koleżanki Jolanty Dyl-Maćkowskiej.
Wyrazy najszczerszego współczucia, słowa wsparcia i otuchy dla rodziny i bliskich składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.


Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w czwartek 29.07.2021 r. o godz.11.00 w kościele pw. Świętego Wojciecha w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

"Dobry start" - spotkanie z ekspertami ZUS w PCPR w Wyszkowie

W związku ze zmianami w programie „Dobry Start” w dniu 15 lipca 2021 roku, w godz. 9.00 – 15.00, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dyżur w ramach mobilnego punktu wsparcia pełnili eksperci ZUS, którzy pomagali rodzinom zastępczym założyć profil na PUE ZUS oraz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”. Akacja spotkała się z dużym odzewem rodzin zastępczych. PCPR w Wyszkowie informuje, że w przypadku jakichkolwiek problemów z założeniem profilu na PUE ZUS oraz złożeniem wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start” prosimy rodziny zastępcze o kontakt z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

O programie „Dobry Start”

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

 

Wypłata świadczenia będzie możliwa tylko na rachunek bankowy.

Profil PUE ZUS można również założyć samodzielnie – informacje na stronie www.zus.pl lub pod nr telefonu 22 560 16 00.

Wszelkie informacje na temat programu są dostępne na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671

"DOBRY START"

ZUS uruchomił również specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można uzyskać informacje w sprawie świadczenia „300 plus”. Działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Drukuj E-mail

„Dobry Start” 300+ w 2021 roku

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start” 300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. 

 

Instrukcje:

Filmy instruktażowe:

 Więcej informacji

dobry start 2021

Drukuj E-mail

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2021

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

„Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca

to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie”

(James M. Barrie)

                                                                                                                                                Wyszków, 30 maja 2021 r.

 

DZIEŃ 30 MAJA USTANOWIONY JEST

,,DNIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO”

 

Szanowni Państwo,

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dla Państwa dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

 

 

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                  Krystyna Kurowska

                                                Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

                                                                                wraz z pracownikami

 

Drukuj E-mail

Darmowa rehabilitacja – stacjonarnie lub online

Darmowa rehabilitacja

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym informuje, że prowadzi rekrutację na bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności” współfinansowanego ze środków PFRON. W projekcie można uczestniczyć stacjonarnie (w Warszawie) lub online. W czasie rehabilitacji online, fizjoterapeuci prowadzą pacjenta przez indywidualnie dopasowane ćwiczenia, motywują i weryfikują ich poprawność.

Co w projekcie?

 • Pakiet godzin indywidualnej rehabilitacji z fizjoterapeutą
 • Pakiet dodatkowych „aktywności”:
  • Psycholog
  • Logopeda
  • Cross trening
  • Zumba
  • Zajęcia „Samodzielni na co dzień”
  • Zajęcia „Samodzielni w terenie”
  • Samoobrona
  • Nordic walking
  • Trening w wirtualnej rzeczywistości

W projekcie można uczestniczyć stacjonarnie – w Fundacji Avalon lub online – poprzez aplikację Zoom (aby dołączyć do zajęć wystarczy kliknąć w link, otrzymany na maila).

Kryteria:

 • ukończone 16 lat
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności*
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji**
 • brak uczestnictwa w tym samym czasie w innym projekcie dofinansowanym przez PFRON w ramach konkursu 1/2018 SZANSA-ROZWÓJ-NIEZALEŻNOŚĆ i zawartego w celu programowym nr 2 (zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych)

Zapisz się na darmową konsultację z naszym fizjoterapeutą!

 • stacjonarnie:
  22 349 97 71, 796 324 328

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, Warszawa)

 • online:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W mailu podaj***:

numer telefonu kontaktowy

skan /czytelne zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (przednia i tylna strona),

posiadaną dokumentację medyczną dot. schorzenia oraz diagnostykę obrazową (np. RTG, MR, tomografia).

 

Więcej o projekcie: aktywni.fundacjaavalon.pl

Regulamin projektu „Aktywność kluczem do niezależności” jest dostępny tutaj.

Projekt będzie realizowany do marca 2022 r.

* na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), za aktualne orzeczenie przyjmuje się również takie, które było ważne minimum do 8 marca 2020 r.

** może je wystawić lekarz prowadzący /lekarz pierwszego kontaktu; zaświadczenie można uzyskać m.in. na e-konsultacji lekarskiej w www.zapytaj-lekarza.pl (zapytaj nas o kod na 10 zł rabatu)

***Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/ Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

 

Drukuj E-mail

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Projekt jest realizowany od 01.07.2020 r. do 30.11.2022 r.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają.

Bezpłatna oferta:
• specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
• grupy wsparcia dla rodziców
• spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi

Pomoc w ramach projektu świadczymy stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz ONLINE.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924,  518 452 047, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria kwalifikacji do projektu. Zapisy na zajęcia prowadzimy według kolejności zgłoszeń.  

 

Drukuj E-mail

Zmarła Irena Dziarska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Dziarskiej,  emerytowanej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Koleżanka, na każdym kroku służąca pomocą i życzliwością drugiemu człowiekowi.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składają Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech