Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Uncategorised

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Adres:
ul. Świętojańska 82B (dawniej I Armii Wojska Polskiego 82A i Świętojańska 82A)
07-202 Wyszków

tel./fax: 29 742 85 22, 29 742 85 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - środa 8.30 - 15.30
czwartek - dzień wewnętrzny
piątek 8.30 - 15.30

PCPR Wyszków

        Siedziba PCPR Wyszków
   

           

 

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

 

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

 

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Drukuj E-mail

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Powiat Wyszkowski

Starosta Powiatu Wyszkowskiego ogłosił tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób upośledzonych umysłowo na lata 2016-2017.

Drukuj E-mail

Pogodne Lato 2015

W dniu 03 lipca 2015 r. o godz. 9.00 spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 42 dzieci z terenu powiatu wyszkowskiego wyjechało na obóz wypoczynkowy do miejscowości Lubiatowo, woj. pomorskie w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. „Pogodne Lato”.

Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock. W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 35 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego. Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

Powrót dzieci nastąpi 17 lipca 2015 roku pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców z terenu powiatu wyszkowskiego

    W Powiecie Wyszkowskim Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie MONAR-Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie, któremu w ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Wyszkowskiego Uchwałą Nr 192/613/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. powierzył realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego”.

    W dniu 31 grudnia 2021 r. Powiat Wyszkowski zawarł umowę ze Stowarzyszeniem MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie Nr 421/PR/2021 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz punktu konsultacyjnego dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego i socjalnego.

     Ośrodek mieści się w Wyszkowie przy ul. Komunalnej 10A.

    Ośrodek wypełnia zadania własne powiatu wynikające z art. 47 ustawy o pomocy społecznej. Placówka dostępna jest całodobowo (w godz. nocnych, soboty, niedziele i święta pod interwencyjnym numerem telefonu 29 742 48 43) dla wszystkich osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, potrzebujących pomocy, wsparcia i opieki oraz dla osób i rodzin doznających przemocy domowej. Zatrudnienie specjalistów umożliwia realizację zadań polegających na udzielaniu natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. W ramach usług interwencyjnych Ośrodek udziela także, w uzasadnionych sytuacjach, schronienia w okresie do dwóch miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny miesiąc.

Do Ośrodka kierowane są osoby bądź rodziny z Powiatu Wyszkowskiego znajdujące się w sytuacji kryzysowej bez względu na posiadany dochód, a w szczególności:

 • członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową,
 • rodziny w kryzysie,
 • osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osoby przeciążone psychicznie na skutek traumatycznych sytuacji życiowych, znajdujące się w stanie przewlekłego stresu,
 • osoby znajdujące się w kryzysie spowodowanym nagłą stratą i zdarzeniem losowym.

 

Procedura przyjmowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

Przyjęcie do Hostelu następuje na wniosek: osoby zainteresowanej lub za zgodą osoby zainteresowanej na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego lub innego podmiotu – po otrzymaniu akceptacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie lub upoważnionego pracownika.

Skierowanie do Hostelu może być wydane na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, jednak w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby lub rodziny umieszczonej w Hostelu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika Ośrodka i akceptacji Dyrektora PCPR w Wyszkowie, można je przedłużyć o jeden miesiąc.  

Hostel dysponuje 5 miejscami w dwóch pokojach mieszkalnych, zapleczem sanitarnym i kuchnią.

Pobyt w Hostelu jest nieodpłatny.

 

Formy udzielanej pomocy w OIK:

 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo socjalne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • terapie indywidualne rodzin,
 • zapewnienie schronienia w Ośrodku,
 • poradnictwo telefoniczne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z niestacjonarnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek rejestrowane są po uprzednim kontakcie osobistym lub telefonicznym z Ośrodkiem (tel. 29 742 48 43).

 

Zatrudnienie w OIK:     

W Ośrodku zatrudnieni są:

 • specjalista terapii uzależnień, psycholog sądowo-penitencjarny;
 • koordynator, doradca obywatelski;
 • specjalistka terapii uzależnień, psycholog;
 • specjalista terapii uzależnień.

 

Drukuj E-mail

 • 1
 • 2
W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech