Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Fundacja „Compassio” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzi Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wyszkowie (ul. Wąska 93), w którym kompleksowe wsparcie mogą uzyskać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

W Lokalnym Punkcie w Wyszkowie osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe mogą otrzymać m.in. specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną jak również pomoc materialną. 

Więcej informacji w zamieszczonej poniżej ulotce. 

punkt1

punkt2

Drukuj E-mail

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

plan awaryjny

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ opracowało nową publikację „Osobisty plan awaryjny”. Poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

 

 

Drukuj E-mail

Karta Informacyjna dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Komendą Główną Policji opracowało „Kartę Informacyjną dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Karta ta stanowi formę pouczenia dla osoby stosującej przemoc w rodzinie ale także zawiera informacje edukacyjne dotyczące podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Drukuj E-mail

Informator i materiały dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

informator 2013 strona tytulowaW 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2012 ukazało się pierwsze wydanie Informatora. W 2013 zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami Ministerstwo Sprawiedliwości wznowiło nakład „Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”.

W Informatorze znajdą Państwo m.in.: opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskiej Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

PCPR w Wyszkowie udostępnia do wykorzystania Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, Kartę praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz inne materiały dla osób dotkniętych przemocą. Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie pliki można swobodnie powielać i wykorzystywać w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. .

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 2013  

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie - 2013  

Materiały dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Drukuj E-mail

Instytucje oraz organizacje udzielające pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Instytucje oraz organizacje udzielające pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy:

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie (ul. Kościuszki 13) - tel. 997, 29 743 62 00, http://bip.wyszkow.kpp.policja.gov.pl/;

Posterunek Policji w Długosiodle - tel. 29 743 62 70;

Posterunek Policji w Somiance - tel. 29 743 62 90;

Straż miejska (ul. Geodetów 45a) - tel. 29 679 03 97, 601 339 482;

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie (11 Listopada 2) - tel. 29 742 46 16;

Sąd Rejonowy w Wyszkowie (ul. Kościuszki 50) - tel. 29 742 33 04, http://www.wyszkow.sr.gov.pl/;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A) - tel. 29 742 85 22, www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl ;

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (ul. Komunalna 10A) - tel. 29 742 48 43, http://www.monarwyszkow.pl ;

Szpital Powiatowy (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 00 (centrala), www.szpital-wyszkow.com.pl/;

Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1) - tel. 29 743 76 11;

Poradnia Leczenia Uzależnień - tel. 29 743 76 24;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie (ul. Kościuszki 52) - tel. 29 742 50 07, www.wporadnia.vel.pl/;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie (ul. 3 Maja 16) - tel. 29 742 40 97, 29 742 49 02, www.ops.wyszkow.pl/;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Wyszków, ul. Aleja Róż 2) - tel. 29 742 42 01 wew. 374;

Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki (Wyszków, ul. Sowińskiego 80 - budynek biblioteki Miejskiej) - tel. 693 998 931;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku (Jana Pawła II 45) - tel. 29 679 40 40;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle (ul. T. Kościuszki 2) - tel. 29 741 21 58, www.gops.dlugosiodlo.pl/;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku (ul. Jesionowa 3) - tel. 29 679 19 20/21, http://rzasnik.pl/cms/709/pomoc_spoleczna;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance - tel. 29 714 88 79;

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zabrodziu - tel. 29 757 12 62;

Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" (ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) - tel/fax 22 823 96 64, tel. 22 824 25 01, http://www.niebieskalinia.pl/;   

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach (ul. Pałacowa 7) - tel. 29 757 13 80;

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom (Wyszków, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40) - tel. 29 74 296 65;

Stowarzyszenie „Promenada" (Wyszków, ul. 3 Maja 16) - tel. 29 742 49 02;

Stowarzyszenie „I kropka" (Wyszków, ul. 11 Listopada 42 lok. 37);

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wiatrak" (Wyszków, ul. Prosta 7), http://stowarzyszeniewiatrak.pl/; 

Fundacja „Idzik" (Wyszków, ul. Białostocka 12) - tel. 29 742 32 13, http://idzik.net/fundacja;

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie (ul. Słowackiego 18) - tel. 23 654 52 29, http://www.zowmlawa.home.pl/;

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (ul. Ks Jerzego Popiełuszki 24) - tel. 22 753 45 56, http://www.zow.piastow.org.pl/.

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie (ul. 17 stycznia 7) - tel. 23 672 52 16, http://www.pcpr-ciechanow.pl/;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie (ul. Władysława Sikorskiego 11) - tel. 22 784 83 33, http://www.legionowo.pcpr.pl/;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (ul. Konstytucji 3 Maja 16) - tel. 25 756 40 26, http://www.pcpr-minskmaz.pl/;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dworze Mazowickim (ul. Paderewskiego 6) - tel. 22 765 94 90, http://www.pcprndm.pl/;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (ul. Traugutta 23) - tel. 23 692 54 83;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku (ul. Związku Walki Młodych 10) - tel. 23 662 75 49, http://www.plonsk.pcpr.info/;

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Konstancin Jeziorna, ul. Wacława Gąsiorowskiego 4) - tel. 22 736 31 21;

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy (Warszawa, ul. Belgijska 4) - tel. 22 845 12 12, http://www.przemocdomowa.pl/;

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" (Warszawa, Żurawia 16/20) - tel. 22 499 37 33, http://www.niebieskalinia.org/;

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie (ul. Słowackiego 18) - tel. 23 654 52 29, http://www.zowmlawa.home.pl/;

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (ul. Ks Jerzego Popiełuszki 24) - tel. 22 753 45 56, http://www.zow.piastow.org.pl/.

 

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech