Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, a w przypadku osoby samotnej 65 % przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
  2. rozliczenia roczne z osiągniętych dochodów za rok poprzedni, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą,
  3. decyzje o przyznaniu świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej, w przypadku ich pobierania,
  4. oryginał lub fakturę PROFORMA z uwzględnieniem: całkowitego kosztu zakupu, limitu NFZ, kwoty dofinansowania z limitu NFZ, udziału własnego wnioskodawcy.
    Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności zasadności zakupu danego sprzętu oraz postanowienie Sądu Rejonowego w przypadku, kiedy wniosek składa opiekun prawny lub pełnomocnik.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany, do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
  2. Sprzęt rehabilitacyjny: do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

 

  Formularze do pobrania i wydrukowania

Drukuj E-mail

Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 3' at line 5

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech